Sporing av hund og katt

Friluftsliv

Dette ser vi frem til å teste. Vi har forhåndsbestilt denne enheten, som skal gi oss muligheten til å ha kontroll på hund og katt.

Dette skriver produsenten:

IDyGO er et halsbånd med patentert sporingsteknologi som scanner dyrets identitet. Ved bruk av GPS og GSM-signaler om posisjon, vil eier enkelt kunne følge og gjenfinne sitt dyr dersom dette kommer bort.

IDyGO leveres av Dyreidentitet AS, et selskap eid av Den norske veterinærforening. Gjennom samarbeid med veterinærene bygges det inn diagnostiske data og mulighet for fremtidige telemedisinske tjenester.

Formålet er å skape et bedre og tryggere dyrehold gjennom god og brukervennlig teknologi.  

Sender ut signal

Båndet har innebygget både Bluetooth og NFC, slik at alle som har en smarttelefon kan lese av dyrets identitet og søke opp deg som eier i Dyreidentitets database.

Skjerm på enheten

På halsbåndet finnes et lite display, som viser tekst eller telefonnummer (egenvalgt). De som finner ditt kjæledyr kan da ringe deg som eier direkte. 

Nasjonalt ID-register

Halsbåndet og appen er koblet mot Dyreidentitets register over ID-merkede hunder og katter i Norge. Den unike teknologien gjør at ditt kjæledyr nå kan gjenfinnes av alle med smarttelefon. 

Geofence

Eier kan sette opp et definert geografisk område. Beveger dyret seg utenfor dette området, går det en alarm som varsler eier.

Bluetooth og NFC

Aktiveres fra appen og muliggjør utsending av identitet, som kan leses av med smarttelefon av personer som finner ditt kjæledyr.

http://idygo.no/

 

Sist redigerttorsdag, 02 mars 2017 06:32
(0 Stemmer)
Lest 1092 ganger
Logg inn for å kommentere